List otwarty pastorów z Trójmiasta
do Prezydenta Gdańska Pawła Adamowicza
ws. Modelu na rzecz Równego Traktowania w Gdańsku

Szanowny Panie Prezydencie,

Serdecznie pozdrawiamy w imieniu naszego Pana Jezusa Chrystusa. Z szacunkiem odnosimy się do wielu Pańskich inicjatyw jako gospodarza miasta Gdańska. Inwestycje budowlane, inicjatywy kulturalne, rozwój technologiczny i komunikacyjny to dziedziny, w których na przestrzeni kilku ostatnich lat widzimy ogromny rozwój. Doceniamy również Pańskie pragnienie bycia blisko mieszkańców i otwartość na nasz głos. Dlatego jako pastorzy oraz przedstawiciele kościołów, wspólnot i organizacji protestanckich (chrześcijańskich) postanowiliśmy wyrazić nasze stanowisko w kwestii Pańskiego zaangażowania we wprowadzenie Modelu na rzecz Równego Traktowania w Gdańsku oraz w promocję postulatów środowisk LGBTQ, które dalekie są od tolerancji, a stawiają sobie za cel kulturową przemianę, poczynając od chęci seksualnego edukowania naszych dzieci w gdańskich szkołach (…)

Przeczytaj całość


Kim jesteśmy?


Witaj na stronie Ewangelicznego Kościoła Reformowanego w Gdańsku. Należymy do rodziny kościołów protestanckich ukształtowanych przez Reformację. Jesteśmy głęboko zaangażowani w służbę głoszenia Bożego Królestwa, którego moc przejawia się w całym życiu, włączając osobiste nawrócenie i pobożność, uświęcenie, rodzinę, kulturę, edukację, sztukę i każdą inną sferę ludzkiego życia.

Wierzymy, że jedynym pewnym źródłem trwałej przemiany życia człowieka oraz świata jest Ewangelia – Dobra Nowina o Bogu, który „tak umiłował świat, że Syna swego jednorodzonego dał, aby każdy, kto weń wierzy, nie zginął, ale miał żywot wieczny” (Jn 3.16). Dlatego głosimy dzieło Bożej łaski objawionej w szczególności w życiu i dziele Chrystusa na krzyżu oraz jego zastosowanie w życiu współczesnego człowieka oraz współczesnej kultury.

Jeśli szukasz żywej więzi z Bogiem; miejsca swojego duchowego wzrostu; pragniesz dojrzałości w Chrystusie, w poznaniu Jego Słowa; przyjaźni z tymi, którzy Go kochają; wsparcia w codziennych wyzwaniach – odwiedź nas w jednym z naszych kościołów lub skontaktuj się z nami.


NASZE NABOŻEŃSTWA


Nasze nabożeństwa są odnową więzi przymierza z Bogiem. Bóg pierwszy powołuje nas do siebie, abyśmy w odpowiedzi na Jego wezwanie służyli Mu z wdzięcznością. Schemat naszych nabożeństw oparty jest na kolejności, w jakiej Boży lud przystępował do Boga zgodnie z Jego pouczeniem w Piśmie Świętym. Schemat ten poucza nas też, jak powinno wyglądać nasze życie z Bogiem.

Jeśli chciałbyś nas odwiedzić – serdecznie zapraszamy.

Kiedy

Niedziela, godz. 10:00


Gdzie

"Dom Harcerza"
Za Murami 2-10 | Gdańsk


Image

Najnowsze kazanieNadchodzące wydarzenia


 

Zapraszamy na spotkania dla małżeństw pt. „Miłość i szacunek” w Baninie.

Będzie to seria 8 spotkań w formie luźnej dyskusji, których celem jest wzmacnianie więzi małżeńskich. Liczba miejsc jest ograniczona, dlatego obowiązują zapisy.

Udział w kursie jest bezpłatny!

Więcej