Kim jesteśmy?


Witaj na stronie Ewangelicznego Kościoła Reformowanego w Gdańsku. Należymy do rodziny kościołów protestanckich ukształtowanych przez Reformację. Jesteśmy głęboko zaangażowani w służbę głoszenia Bożego Królestwa, którego moc przejawia się w całym życiu, włączając osobiste nawrócenie i pobożność, uświęcenie, rodzinę, kulturę, edukację, sztukę i każdą inną sferę ludzkiego życia.

Wierzymy, że jedynym pewnym źródłem trwałej przemiany życia człowieka oraz świata jest Ewangelia – Dobra Nowina o Bogu, który „tak umiłował świat, że Syna swego jednorodzonego dał, aby każdy, kto weń wierzy, nie zginął, ale miał żywot wieczny” (Jn 3.16). Dlatego głosimy dzieło Bożej łaski objawionej w szczególności w życiu i dziele Chrystusa na krzyżu oraz jego zastosowanie w życiu współczesnego człowieka oraz współczesnej kultury.

Jeśli szukasz żywej więzi z Bogiem; miejsca swojego duchowego wzrostu; pragniesz dojrzałości w Chrystusie, w poznaniu Jego Słowa; przyjaźni z tymi, którzy Go kochają; wsparcia w codziennych wyzwaniach – odwiedź nas na niedzielnym nabożeństwie.


NASZE NABOŻEŃSTWA


Nasze nabożeństwa są odnową więzi przymierza z Bogiem. Bóg pierwszy powołuje nas do siebie, abyśmy w odpowiedzi na Jego wezwanie służyli Mu z wdzięcznością. Schemat naszych nabożeństw oparty jest na kolejności, w jakiej Boży lud przystępował do Boga zgodnie z Jego pouczeniem w Piśmie Świętym. Schemat ten poucza nas też, jak powinno wyglądać nasze życie z Bogiem.

Jeśli chciałbyś nas odwiedzić – serdecznie zapraszamy.

KONTAKT DO PASTORA: tel. 605-282-417   email: bartosik7@gmail.com

Kiedy

Niedziela, godz. 11:00


Gdzie

Chrześcijańska Szkoła Podstawowa (Nowy budynek)
Jagiellońska 5A | Gdańsk


Image

NAJNOWSZE KAZANIA MOŻESZ POSŁUCHAĆ
> TUTAJ <