Apostolskie Wyznanie Wiary (II wiek)

Wierzę w Boga, Ojca Wszechmogącego,
Stworzyciela nieba i ziemi.
I w Jezusa Chrystusa,
Syna Jego jedynego, Pana naszego,
Który się począł z Ducha Świętego,
Narodził się z Marii Panny,
Umęczon pod Poncjuszem Piłatem,
Ukrzyżowan, umarł i pogrzebion,
Zstąpił do piekieł,
Trzeciego dnia zmartwychwstał,
Wstąpił na niebiosa;
Siedzi po prawicy Boga, Ojca Wszechmogącego,
Skąd przyjdzie sądzić żywych i umarłych.
Wierzę w Ducha Świętego,
Święty Kościół powszechny,
Świętych obcowanie, grzechów odpuszczenie,
Ciała zmartwychwstanie i żywot wieczny.
Amen.