Piekło - studium biblijne - Paweł Bartosik

1. Istnieje egzystencja po śmierci?

Ps 55:16 – żywcem zstąpią do krainy umarłych

Jan 5:28-29 – usłyszą głos Jego

Łk 16:19-31 – będąc w piekle podniósł oczy

1 Piotra 3:18-19 – zwiastował duchom w więzieniu

1 Piotra 4:6 – umarłym była głoszona ewangelia

2 Piotra 2:4 – strącił aniołów do otchłani

Judy 6 – aniołów trzyma w ciemnicy na sąd
 

2. Piekło jako miejsce cierpienia po śmierci. Jest to kara i przejaw sprawiedliwości Bożej (unicestwienie nią nie jest).

Mt 5:22 – ogień piekielny

Mt 18:8-9 – ogień wieczny

Mt 25:41 – zgotowany diabłu i aniołom

Mt 25:46 – męki wieczne

Mk 9:43-48 – ogień nieugaszony

Obj 14:9-11 – męczony w ogniu i siarce

Łk 16:19-31 – męki cierpię w płomieniu

Łk 12:4-5 - bójcie się tego

Mt 10:28 - bójcie się tego
 

3. Jest to stan wieczny i nieodwracalny

Łk 16:19-31 – kara dla bogacza

2 Tes 1:6-8 – zatracenie wieczne

Judy 1:11-13 – na wieki

Obj 19:2-3 – na wieki wieków

Obj 20:10 – męczeni we dnie i w nocy

Mk 14:21 – lepiej by mu było aby się nie narodził


4. Kto trafi do piekła?

Mt 23:33 – obłudnicy

2 Piotra 2:4-9 – niesprawiedliwi

Judy 7 – wszetecznicy

Łk 10:15-16 – ci, którzy odrzucają Jezusa

Obj 21:8 – bałwochwalcy, kłamcy

2 Tes 1:8 – odrzucający Boga, nieposłuszni


5. Czy istnieje czyściec?

2 Sm 12:15-23 – Dawid nie modlił się za zmarłe dziecko

Mt 7:13-14 – Jezus nauczał o dwóch drogach

Hbr 9:11-14 / Hbr 9:24-28/ 10:10-17 – czyściec zaprzecza doskonałości, skuteczności i wystarczalności ofiary Chrystusa

Jn 3:36 – kto wierzy ma żywot, kto nie słucha – nie ujrzy żywota

Ps 49:8-10 – Boga nie można przekupić