Konferencja o edukacji 2014

Wykład 1
Jak uczyć dzieci chrześcijańskiego światopoglądu, Paweł Bartosik

Wykład 2
Szkoła chrześcijańska, Jarosław Pietrzak


Wykład 3
Chrześcijańskie wychowanie w praktyce, Paweł Bartosik