Wolna wola czy przeznaczenie

Wykład 1
Boży plan źródłem wolnych wyborów człowieka, Paweł Bartosik

Wykład 2
Czyja wola jest wolna?, Paweł Bartosik

Wykład 3
Predestynacja i wolna wola w nauczaniu i historii Kościoła, Artur Welman