Czy uznajecie chrzest niemowląt i go praktykujecie?

Czy jako byli baptysci uznajecie chrzest niemowlat i go praktykujecie?

Pozdrawiam

Arkadiusz z Edynburga, Szkocja


Panie Arkadiuszu,

Owszem, niektórzy z nas mają korzenie baptystyczne i wciąż w tym kościele mamy wielu przyjaciół. Uznajemy chrzest niemowląt (zgodnie z nauczaniem całości Pisma na temat natury przymierza, kościoła i Bożym stosunku do dzieci Ludu Odkupionego) co było jedną z głównych przyczyn przeniesienia członkostwa do bratniego kościoła reformowanego.