Co z dawaniem dziesięciny?

Co z zasadą płacenia dziesięciny? Czy obowiązuje ona nas dzisiaj?

Autor nieznany


Jeśli założymy, że całe Pismo jest "przez Boga jest natchnione i pożyteczne do nauki, do wykrywania błędów, do poprawy, do wychowywania w sprawiedliwości" (2 Tym. 3:16) - to odpowiedź na niniejsze pytanie brzmi: TAK - zasada oddawania Bogu dziesiątej części naszych dochodów wciąż obowiązuje. Ktoś powiedział, że prawdziwa ofiarność zaczyna się od tego co dajesz ponad owe 10%, które należy się Bogu. Pieniądze są drażliwym tematem w wielu kościołach, Pismo jednak nie unika nauczania na ich temat ze względu na fakt, że zarządzanie nimi i podejście do naszych ziemskich dóbr oraz bogactwa są miarą naszej chrześcijańskiej duchowości. Wg Pisma miejscem w którym powinniśmy ofiarować nasze ziemskie dobra Bogu jest Jego Dom, Świątynia - czyli kościół Boży (1 Kor 3:16-17). Sam Pan Jezus Chrystus nie zniósł, lecz podtrzymał zasadę dziesięciny. W rozmowie z faryzeuszami stwierdził, że dziesięcina jest zasadą, którą nie należy "zaniedbywać" (lecz ponad nią stoją "sprawiedliwość,miłosierdzie i wierność", które faryzeusze pominęłi w swojej służbie). Stwierdzenie Ap. Pawła mówiącego o ochotnym ofiarowaniu własnych majętności również nie znosi dziesięciny. W żadnym miejscu Nowego Testamenty nie znajdujemy fragmentu, który wskazywałby na zniesienie Bożej zasady dotyczącej dziesięciny.

Poniżej wskazuję na 12 biblijnych powodów dlaczego mamy ofiarować 10% (lub więcej - zgodnie z postanowieniem serca) na sprawy Bożego Królestwa?

1. Zasada dawania dziesięciny istniała przez nadaniem Prawa

1 Mj 14:20; 1 Mj 28:2

2. Jest to praktyka stosowana przez bogobojnych ludzi we wszystkich okresach (bez względu na kulturę w jakiej żyli czy wysokość ich dochodów).

1 Mj. 14:17-20; 28:16-22; 3 Mj. 27:30; Przyp. 3:9,10; Mal. 3:7-15; Mt. 23:2

3. Oddawanie dziesięciny uczy bojaźni Bożej.

5 Mj. 14:23

4. Wprowadza porządek i uczy mądrości w dziedzinie finansów i pomaga pokonać pokusę materializmu

Mt. 6:19-21, 24-34; Łk. 12:16-21; 1 Tm. 6:6-10, 17-19; Kzn. 5:10.

5. Przypomina o tym, że Bóg jest właścicielem tego, co posiadamy

1 Krn. 29:11-18; Ps. 24:1,2; 59:10-12; Agg. 2:8.

6. Daje okazję do doświadczenia praktycznej Bożej troski i opieki w sposób, jaki w innej sytuacji nie byłby możliwy.

1 Krl. 17; Przyp. 3:9,10; Agg. 1:4-11; 2:15-19; Łk. 6:38; 5 Mj. 14:23; Przyp. 3:5,6; Mal. 3:8-10; 2 Kor. 8:5.

7. Przyczynia się do duchowego rozwoju i zaufania Bogu.

5 Mj. 14:23; Przyp. 3:5,6; Agg. 1:4-11; 2:15-19; 2 Kor. 8:5.

8. Jest gromadzeniem skarbów w niebie.

1 Tm. 6:18,19; Mt. 6:19-21; Hbr. 6:10; 3 Jn. 8; 1 Sm. 30:22.

9. Przyczynia się do stabilizacji i rozwoju działalności duszpasterskiej i ewangelizacyjnej zboru.

Dz. 2:42-47; 4:32; 2 Kor. 9:12,13.

10. Pozwala na to, by pastorzy i misjonarze mogli całkowicie poświęcić się wykonywanej pracy.

1 Kor. 9:9-11,14; 1 Tm. 5:17-18; 3 Jn. 1:5-8; Flp. 4:15-19; Gal. 6:6; Łk. 8:3; 2 Krl. 4:8-10.

11. Umożliwia realizację przedsięwzięć budowlanych i remontowych istniejących zborów.

2 Krn. 24:4-14; 2 Mj. 35:36; 2 Krl. 12:2-16; 1 Krn. 29:2-10; Ezech. 1:4-6.

12. Dawanie dziesięciny nie jest odwołanie w Nowym Testamencie

Mat 23:23