Od kiedy zaczęło obowiązywać Nowe Przymierze?

Od kiedy zaczęło obowiązywać Nowe Przymierze?

Autor nieznany


Inauguracja Nowego Przymierza miała miejsce gdy Jezus Chrystus umarł na krzyżu i przelał swoją krew za nasze grzechy. Wskazują na to poniższe fragmenty:

1 Koryntian 11:25

25. Podobnie i kielich po wieczerzy, mówiąc: Ten kielich to nowe przymierze we krwi mojej; to czyńcie, ilekroć pić będziecie, na pamiątkę moją.

Łukasza 22:14-20

14. A gdy nadeszła pora, zajął miejsce przy stole, a apostołowie z nim.

15. I rzekł do nich: Gorąco pragnąłem spożyć tę wieczerzę paschalną z wami przed moją męką;

16. Powiadam wam bowiem, iż nie będę jej już spożywał, aż nastąpi spełnienie w Królestwie Bożym.

17. I wziąwszy kielich, i podziękowawszy, rzekł; Weźcie go i rozdzielcie między sobą;

18. Powiadam wam bowiem, iż odtąd nie będę pił z owocu winorośli, aż przyjdzie Królestwo Boże.

19. I wziąwszy chleb, i podziękowawszy, łamał i dawał im, mówiąc: To jest ciało moje, które się za was daje; to czyńcie na pamiątkę moją.

20. Podobnie i kielich, gdy było po wieczerzy, mówiąc: Ten kielich, to nowe przymierze we krwi mojej, która się za was wylewa.