Gdzie w Biblii znajduje się pojęcie: Dzieci trójjedynego Boga?

Nie ma takiego miejsca w Biblii o takim pojęciu: "Dzieci trójjedynego Boga". Warto się zastanowić nad tym aby w złym świetle nie przedstawiać Boga.

Andrzej


Panie Andrzeju,

A musi być konkretnie takie pojęcie, aby w to wierzyć? Czy nie brzmi to czasami jak narzucanie Panu Bogu naszych oczekiwań dotyczących tego w jaki sposób powinien komunikowąc prawdy o Sobie? Trojjedyność Boga wynika z CAŁOŚCI nauczania Pisma i wyciagania wnioskow z poszczególnych jej części. Raczej trudno znaleźć w Biblii pojęcie (werset): "Bóg jest osobą", a jednak domyślam się, że Pan, odwołując się do Pisma Sw., wierzy, że Bóg JEST OSOBĄ, nieprawdaż?