Czy w Kościele Reformowanym są takie same sakramenty jak w Rzymsko-Katolickim?

Czy w Kościele Reformowanym są takie same sakramenty jak w Rzymsko-Katolickim?

Autor nieznany


Nie. Różnica jest zarówno w ich liczbie, jak i znaczeniu. W kościele reformowanym (jak w większości protestanckich) praktykuje się 2 sakramenty - chrzest jako znak inicjacji i wejścia do przymierza oraz Wieczerzę Pańską (komunię) jako znak kontynuacji i trwania w przymierzu. Oba sakramenty udzielamy wierzącym dorosłym oraz ich dzieciom. Więcej na temat istoty i znaczenia poszczególnych sakramentów znajdziesz w dziale "Kościół i sakramenty" w naszej czytelni.