Czym jest ordynacja w waszym Kościele?

Pastorze!

Interesuję sie protestantyzmem od jakiegoś czasu i dużo czytam.W związku z tym mam kilka pytań. Dlaczego ksiądz jest tym kim jest? Skąd to powołanie? Dlaczego ksiądz poddał się właśnie ordynacji w tym Kościele (to w kontekście Koscioła Wolnych Chrześcijan, gdzie wlaściwie wszyscy tam służą Bogu - jak czytam, wszyscy sa duszpasterzami, wszyscy głoszą kazania, nie ma tam urzędu czy funkcji pastora). Od czego to zależy? Od ustroju Kościoła? Czy może od odwrócenia sie od katolicyzmu niektorych grup protestanckich i zaakcentowanie inności - protestanckości? KRK jest schierarchizowany. Ktoś kto głosi Słowo Boże musi być w grupie kapłanów w KRK. Przepraszam za chaos, ale mam mnóstwo wątków w głowie. Może podsumuję to:

1. Biblia mówi o tzw powszechnym kapłaństwie, dlaczego wiec ksiądz poddał sie ordynacji?

2. Czym jest ordynacja w waszym Kościele?

Pozdrawiam Grzegorz

P.S. Proszę o odpowiedź!

Dziekuję


Grzegorz,

Ostatnio dużo w kościołach protestanckich mówi się o ordynacji (kto może być ordynowany, czym jest ordynacja itp.), dlatego Twoje pytania na ten temat są jak najbardziej zasadne.

Oto kilka uwag dotyczących ordynacji, związane w Twoimi pytaniami:

1. Tym, który powołuje do służby jest Bóg. Kościół (Lub Boży) rozpoznaje Boże powołanie w obdarowych do tej służby mężczyznach.

2. Poddałem się ordynacji w Ewangelicznym Kościele Reformowanym ponieważ w tym kościele postawił mnie Bóg, abym Jemu słuzył. Utożsamiam się z jego nauczaniem i praktyką, które uważam za najbliższe temu o czym uczy Pismo. Oczywiście nie jest to jedyny chrześcijański kościół na ziemi dlatego, podkreślając jedność i powszechność Ciała Chrystusa, rozpoznajemy również ordynacje udzielane przez inne kościoły protestanckie.

3. Powszechność kapłaństwa nie oznacza, że zniesione są różnice jeśli chodzi o wykonywane funkcje, zarówno w rodzinie, jak i w kościele. Już w Starym Testamencie Lud Boży jest nazwany przez Boga "królestwem kapłańskim" (A wy będziecie mi królestwem kapłańskim i narodem świętym. Takie są słowa, które powiesz synom izraelskim.2 Mj. 19:6) co jednak nie oznaczało, że w Izraelu wszyscy mogli składać ofiary lub nauczać. Powszene kapłaństwo oznacza, że nie potrzebujemy pośredników w naszej więzi z Bogiem. Każdy chrześcijanin ma dostęp do Miejsca (Tronu) Najświętszego bez pośrednictwa innych ludzi, dzięki Jedynemu Pośrednikowi - Chrystusowi (1 Tm 2:5).

4. Każdy chrześcijanin jest równy w Bożych oczach, co jednak nie znaczy, że każdy może nauczać, sprawować sakramenty czy pełnić duszpasterskie funkcje. Równość Ojca, Syna i Ducha Św. co do natury nie oznacza, że każda z osób Trójcy wykonuje te same funkcje. Przykładowo - na krzyżu umarł Syn, a nie Ojciec, to Ojciec jest Głową Syna, a nie odwrotnie, w Dniu Zielonych Świąt zstąpił na uczniów Duch Św. a nie Syn. Oczywiście ta równość co do natury i różnorodność jeśli chodzi o funkcje - ma przełożenie na życie rodziny czy kościoła. Odmienność zadań (męża, żony - w rodzinie, starszych i diakonów - w kościele) nie oznacza umniejszania pozycji którejkolwiek z osób.

5. Biblia wyraźnie uczy, że nie każdy w kościele jest nauczycielem, misjonarzem, duszpasterzem. Nie możemy wymagać od nogi by wykonywała te same czynności do szyja.

Bóg przyrównuje nasze role i obdarowania w kościele do budowy i funkcjonowania fizycznego ciała. Duch Św. odbarowuje swój Lud w różnorodny sposób. Przeczytaj proszę cały 12 rozdział 1 Listu do Koryntian.

6. Ordynacja wiąże się z oddzieleniem danej osoby do konkretnej funkcji. Wiąże się z publiczną ceremonią, której towarzyszy nałożenie rąk (1 Tm 4:14; 5:22; 2 Tm 1:6; Hbr 6:2) i modlitwa (w ST namaszczano królów poprzez wylanie oleju na głowę).

7. Pastorów w naszym kościele nie nazywami "księżmi" w powodu odmienności obu ról. Księża w KRK sprawują fukcje kapłańskie na wzór kapłańskich fukcji w ST (z tą różnicą, że bezkrwowo), które uważamy za przynależące do okresu Starego Przymierza. Były one cieniami, symbolami i zapowiedziami nowego porządku, który nadszedł wraz z przyjściem Chrystusa - arcykapłana, który złożył sam siebie Ojcu jako doskonałą i niepowtarzalną ofiarę. Tak więc głównym zadaniem księży w KRK są fukcje ofiarnicze związane z odprawianiem mszy oraz udzielaniem eucharystii. Głównym zadaniem pastorów m.in.w naszym kościele jest służba Słowa i modlitwa. O odmienności oby fukcji można się także przekonać wskazując na ich historyczne pochodzenie:

- słowo "ksiądz" ma swoje źródło w słowie "książę"

- słowo "pastor" ma swoje źródło w słowie "pasterz"

Mam nadzieję, że to wyjaśnia Twoje wątpliwości i dylematy. Łączę pozdrowienia.