Premillenaryzm, postmillenaryzm, czy też amillenaryzm?

Premillenaryzm, postmillenaryzm, czy też amillenaryzm? Jak się na tego rodzaju kwestię zapatruje EKR?


To zależy od tego jak budujemy nasze przekonania. Jesli będziemy nasz światopogląd budowali w oparciu o wiadomości przekazywane w codziennej prasie i w telewizyjnych wiadomościach to raczej nietrudno być pesymistą w dziedzinie eschatologii i wyznawać premillenizm zgodnie z którym królestwo szatana powoduje kurczenie się Królestwa Bożego. Jezus zaś powróci po ocalałą resztkę wierzących. Myślę, że największym problemem w premilleniźmie jest to, że nie dotrzega hermeneutycznej metody z jaką nowotestamentowi autorzy interpretują starotestametowe proroctwa. To oczywiście powoduje radykalnie odzdzielenie Nowego Testamentu od Starego, co z kolei wpływa również na to, że premilleniści nie pozwalają pismom Starego Testamentu interpretwać symbolikę proroctw w Nowym Testamencie (np. Mt 24; Dz.Ap. 2:14-36; Księga Objawienia).

Budując jednak nasze spojrzenie na eschatologię na podstawie Pisma, myślę, że nietrudno zauważyć wzrostową tendencję Królestwa Bożego. Dlatego w dziedzinie eschatologii jestem postmillenistą. Jezus objął panowanie (Mt 28:18-19) i podbija (z sukcesem) narody mocą Swojego Słowa i Ducha Św. Królestwo nie jest ograniczone do jednego narodu, lecz dociera z mocą do wszystkich naródów, języków i plemion. Szerzy się i rozwiija, niczym ziarnko gorczyczne, które osiąga rozmiar wielkiego drzewa (Mt 13:31-32) lub kamień, który staje się górą napełniającą całą ziemię (Dn 2:35,44). Pismo daje chwalebną obietnicę, że pewnego dnia cała ziemia będzie pełna poznania chwały Pana (Hbk 2:14). Królestwo rozwija się w czasie (choć w sposób dla nas nieuchwytny), zaś znakiem jego nadejścia była pełna mocy służba Jezusa, wypędzającego i związującego demony i szatana - dotychczasowego władcę tego świata (Mt 12:28-29; Jn 12:31).

Co istotne - Królestwo Boże rozwija się natomiast wśród prześladowań (Dz.Ap. 8:1-4), wzrostu bezbożności wśród wrogów ewangelii (2 Tm 3:1-5) i cierpienia. Nasieniem, które powoduje jego wzrost jest często krew męczenników Chrystusa (Dz 7:54-8:8).

To tak w dużym skrócie. Wiele możnaby na ten temat pisać. Jeśli interesuje Cię jakiś szczególny aspekt eschatologii - daj znać.