Czy wasz kościół utrzymuje bliskie kontakty z Kościołem Ewangelicko-Reformowanym i Ewangelicko-Metodystycznym?

Czy wasz kościół utrzymuje bliskie kontakty z Kościołem Ewangelicko-Reformowanym i Ewangelicko-Metodystycznym?

Czy chrzcicie dzieci? Pozdrawiam, luteranin


Kościoły naszej konfederacji kładą duży nacisk na biblijne nauczanie nt. jedności i powszechności kościoła. Stąd też tam gdzie jest to możliwe dążymy do wyrażania owej jedności. W praktyce np. przekłada się to na akceptację ważności trynitarnych chrztów innych kościołów wyznających wiarę w Trójjedynego Boga, zaproszenie do uczestnictwa we wspólnym Stole komunijnym chrześcijan choćby z wymienionych przez Pana kościołów.

Nasz gdański zbór chętnie utrzymywałby kontakty z Kościołem Ewangelicko-Reformowanym gdyby takowy powstał w trójmieście (znam kilka osób z tego kościoła). Póki co wraz z naszymi kościołami z Wrocławia i Poznania 1-2 razy w roku organizujemy obozy i konferencje w pieknie położonym ośrodku przyparafialnym KE-R w Pstrążnej.

Nieco inaczej wygląda sytuacja jeśli chodzi o współpracę z Kościołem Ewangelicko-Metodystycznym z którego gdańskim pastorem - Wawrzyńcem Markowskim znamy się osobiście i mamy w miarę regularny kontakt. W styczniu br. zostałem przez niego zaproszony aby zwiastować Słowo Boże podczas nabozeństwa w Kościele Ewangelicko-Metodystycznym w ramach Tygodnia Modlitwy o Jedność Chrześcijan. Łaczy nas m.in. wspólne zainteresowanie i zamiłowanie do edukacji chrześcijańskiej na której rozwoju nam zależy w naszym mieście. Bardzo sobie cenię naszą współpracę i znajomość.

A czy chrzcimy dzieci? Owszem - zgodnie z Bożym Słowem. Oczywiście tylko te, które mają oddanych Bogu rodziców. Więcej na ten temat może Pan poczytać w czytelni w dziale: Kościół i sakramenty.