Czy jest jakaś reguła wybierania pastorów czy może nim zostać każdy?

Czy jest jakaś reguła wybierania pastorów czy może nim zostać każdy?

Pozdrawiam Marcin


Marcin,

Oczywiście nie każdy może zostać pastorem, gdyż nie każdy jest powołany przez Boga do tego samego zadania. Kryteria są dwa:

- subiektywne (wewnętrzne) - osobiste przekonanie o Bożym powołaniu do służby duszpasterskiej oraz pragnienie tejże (1 Tm 3:1)

- obiektywne (zewnętrzne) - rozpoznanie Bożego powołania przez kościół. Owo powołanie powinno się manifestować w służbie kandydata na pastora, w szczególności poprzez dar nauczania oraz modlitwy. Jednak równie ważny (a może nawet ważniejszy) jest charakter. Pobożność, cichość, chęć uczenia się, przyjmowania napomnień, odwaga oraz nade wszystko miłość do Chrystusa i ludzi - są nieodzowne u tych, którzy pragną pełnić tak ważną służbę. Jednym z obiektywnych kryteriów jest np. pobożny sposób prowadzenia domu przez tych, którzy mają rodziny. Oczywiście biblijnych kryteriów jest więcej - zob. 1 Tm 3;1-7; Tyt 1:5-9. Pismo Św. nie naucza, że niezbędne jest ukończenie Semianrium Teologicznego lub Szkoły Biblijnej. Jednak z pewnością teologiczne przygotowanie jest nieodzowne u tych, którzy chcą innych nauczać Bożego Słowa.

Ordynacji na urząd pastora poprzez nałożenie rąk i modlitwę dokonują (conajmniej dwaj) inni ordynowani pastorzy (członkowie Prezbiterium). Owa ceremonia jest poprzedzona egzaminem pastorskim (pisemnym i ustnym) w obecności Komisji oraz świadków (może nim być każdy).

Jeszcze jedna uwaga. Wg nas funkcja pastorska zarezerwowana jest z Bożego ustanowienia wyłącznie dla odbarowanych w tej dziedzinie mężczyzn. Jakkolwiek nie przeczymy uzdolnieniom i odbarowaniom naszych drogich Sióstr w Chrystusie - to uważamy, że ze względu na biblijną symbolikę i charakter słuzby pastorskiej oraz odzwierciedlenie porządku rodzinnego (mąż głową żony) w życiu kościoła (duchowej rodzinie) - Pismo Św. nie daje przyzwolenia do pełnienia owej funkcji kobietom. Polecam art. Mężczyzna i kobieta w liturgii - J. Jordana - TUTAJ Z Bogiem. Pastor Paweł Bartosik