Czy wyróżniamy pokarmy czyste i nieczyste w Nowym Testamencie?

Pastorze! Czy wyróżniamy pokarmy czyste i nieczyste w Nowym Testamencie? Czy jest jakieś uzasadnienie tej nauki w Nowym Testamencie? Proszę o pomoc w tej sprawie. Rozmawiam ostatnio na różnych forach internetowych i chrześcijanie adwentowi piszą, że ten tekst z Dziejów Apostolskich gdzie Piotr miał widzenie odnosi się do ludzi, natomiast nie do pokarmów – tzn. ze nie ma już podziału na czyste i nieczyste (poganie/Żydzi). Pozdrawiam Grzegorz


Rozróżnienie na pokarmy czyste i nieczyste zostało w Nowym Testamencie zniesione. Wskazuje na to np. nauczanie Jezusa:

Mk. 7:18-19

18. I rzekł im: Tak więc i wy jesteście niepojętni? Nie rozumiecie, że wszystko, co z zewnątrz wchodzi do człowieka, nie może go kalać,

19. Bo nie wchodzi do jego serca, lecz do żołądka, i wychodzi na zewnątrz, oczyszczając wszystkie pokarmy.

Oczywiście widzenie Piotra odnosiło się w pierwszej kolejności do zniesienia różnicy między Żydami a poganami (którzy byli uważani przez tych pierwszych za nieczystych). Bóg jednak posłużył się przy tym płachtą z różnymi zwierzętami opisanymi w Prawie jako nieczyste (3 Mj 11). Pewną niekonsekwencją jest uważać, że zniesienie różnicy między Żydem, a Grekiem przestało obowiazywać, zaś zostało zachowane rozróżnienia na świnię i krowę. :-)

Pismo mówi o słabych w wierze, którzy nie spożywają pewnych pokarmów. Powinniśmy być dla nich wyrozumiali - o ile nie starają się narzucać innym swojej diety dorabiając jej ideologiczne znaczenie. Wówczas przestają być "słabymi w wierze" lecz stają się "legalistami".

Rzym. 14:1-3

1. A słabego w wierze przyjmujcie, nie wdając się w ocenę jego poglądów.

2. Jeden wierzy, że może jeść wszystko, słaby zaś jarzynę jada.

3. Niechże ten, kto je, nie pogardza tym, który nie je, a kto nie je, niech nie osądza tego, który je; albowiem Bóg go przyjął.

Na temat znaczenia i przyczyn rozróżnienia na zwierzęta czyste i nieczyste w Starym Przymierzu (nie chodziło o względy zdrowotne) polecam serię wykładów Jamesa B. Jordana nt. ceremonii. TUTAJ Łączę pozdrowienia, Pastor Paweł.