Czy myślenie o śmierci może byc grzechem?

Czy myślenie o śmierci może byc grzechem? Licia22.


Witaj,

Tak, myślenie o śmierci może być grzechem, jeśli poświęcamy jej więcej uwagi niż Bogu i życiu. W pewnym sensie może to mieć charakter bałwochwalczy - uprawianie kultu śmierci poprzez nadmierne zainteresowanie nią. Na ogół wiąże się to z okultyzmem, Czarną Magią, demonologią, satanizmem. Z drugiej strony myślenie o śmierci nie musi być grzeszne, jeśli traktujemy ją jako bramę do wieczności w której spotkamy się z Chrystsuem. Ap. Paweł powiedział: 1 Kor. 15:55 - Gdzież jest, o śmierci, zwycięstwo twoje? Gdzież jest, o śmierci, żądło twoje? Nie lękał się śmierci ponieważ została ona pokonana poprzez życie - zmartywchwstanei Chryustusa, które jest zapowiedzią naszego zmartwychwstania ciał. Biblia nie unika tematu śmierci, ale umiejscawia ją we właściwym miejscu Bożego planu. Również strach przed śmiercią nie musi być czymś złym. Niektórzy poprzez lęk przed śmiercią zbliżają się do Boga otrzymując przebaczenie grzechów i zbawienie.

Istnieje również coś takiego jak 'dobra śmierć'. Jej symbolem jest np. sen Adama. Niektórzy komentatorzy mówią o tymczasowej śmierci Adama ze względu na fakt, że Bóg podczas tego "snu" wyjął mu żebro stwarzając z niego Ewę.

W pewnym sensie wszyscy jesteśmy wezwani do umierania już teraz - umierania dla siebie i swoich pragnień i życia dla innych. To właśnie jest owa "dobra śmierć". Oznacza ona wstępowanie w ślady Chrystusa. Droga do życia i chwały wiedzie przez śmierć i uniżenie.

1 Jan. 3:16

16. Po tym poznaliśmy miłość, że On za nas oddał życie swoje; i my winniśmy życie oddawać za braci.

Z Bogiem, Pastor Paweł.