Czy wiara w sny jest grzechem?

Czy wiara w sny jest grzechem? Ja mam koszmary w nocy, lęki, boję się zasypiać. Licia22.


Witaj ponownie,

Bóg w przeszłości, w szczególności w Starym Testamencie objawiał się w różnorodny sposób. O tym mówi Hbr 1:1 - Wielokrotnie i wieloma sposobami przemawiał Bóg dawnymi czasy do ojców przez proroków.

Miało to miejsce poprzez objawienia, sny, wizje, słowa prorockie... W ten sposób Bóg przekazywał swoje natchnione objawienie, które wskazywało na Tego, który ma przyjść, odnowić świat i stworzyć nową ludzkość - Chrystusa. On jest ostatecznym objawieniem Bożej woli (Hbr 1:2-3). Wraz z nim przyszła pełnia odkupienia i objawienia. Przyjście Chrystusa oznacza, że Bóg dał nam wszystko co jest potrzebne do życia i pobożności (2 Pt 1:3). Stąd też chcąc szukać Bożej woli i słuchać Jego głosu powinniśmy zwracać się do Pisma Św. które jest natchnionym, bezbłędnym i kompletnym objawieniam Boga dla dzisiejszego kościoła.

Dlatego też jakkolwiek wiele można dowiedzieć się na podstawie snów (np. o sobie, podświadomości lub o tym co się oglądało w TV przed zaśnięciem) - nie powinniśmy uważać ich za wizje od Boga, które mają nam wskazywać drogę życia. Natchnione przemiawianie przez sny miało miejsce jedynie kilka razy w historii zbawienia (poczytaj np. historie Józefa lub Daniela) i nie jest czymś czego powinniśmy oczekiwać dzisiaj - mają pełnię Bożej woli objawioną w 66 księgach Pisma Św.

Jeśli chodzi i lęki i nocne koszmary związane z zasypianiem - to myślę, że jeśli jest to coś regularnego, warto byłoby być porozmawiała z tym z pastorem/księdzem w Twojej miejscowości (lub chrześcijańskim psychologiem). Nie wiem w jakim jesteś wieku, ale warto byś najpierw porozmawiała o tym ze swoimi rodzicami (jeśli jesteś pod ich opieką). Ze swej strony zachęcałbym Cię abyś dbała o to czym karmisz swoje oczy w ciągu dnia, szczególnie przed zaśnieciem. Zachęcam Cię także do czytania regularnej modlitwy i czytania Pisma Św. Bóg ma moc rozjaśnić wszelkie mroki i usunąć lęk. Zaufaj Jemu i niech Twoje oczy i myśli patrzą na to co dobre i piękne. Będę pamiętał w modlitwie o Tobie. Pastor Paweł