Czy jesteście jednym ze zborów Kościoła Ewangelicko-Reformowanego?

Czy EKR w Gdańsku (Wasz zbór) jest jednym ze zborów Kościoła Ewangelicko-Reformowanego w Polsce? Reniax


Nie. Jesteśmy jednym ze zborów Konfederacji Kościołów Reformowanych w Polsce. Ponadto utrzymujemy przyjacielskie oraz partnerskie więzi z kościołami CREC (Confederation of Reformed and Evangelical Churches).