Czy kościół protestancki uznaje rozwody wśród swoich wyznawców?

Chciałabym dowiedzieć się czy kościół protestancki uznaje rozwody wśród swoich wyznawców? Z góry dziękuję za odpowiedź, pozdrawiam! Gosia


Zależy który kościół protestancki. J Na ogół rozwody są dopuszczane. Różnica między kościołami protestanckimi dotyczy odpowiedzi na pytanie: w jakich sytuacjach?

Jeśli chodzi o nasz kościół to uważamy, że rozwody nie były i nie są częścią Bożego planu dla małżeństwa. W Bożych zamiarach małżeństwo powinno być nierozerwalne ponieważ obrazuje nierozerwalną miłość Chrystusa wobec Oblubienicy (kościoła).

Oczywiście grzech wdarł się także w tą sferę międzyludzkich relacji stąd Biblia naucza o przyzwoleniu na rozwód w przypadku złamania przymierza (a więc grzechu) jednego lub dwojga ze współmałżonków. Rozwód jest wówczas orzeczeniem sprawiedliwości, oficjalnym oznajmieniem tego co stało się wcześniej z powodu grzechu (zerwanie przymierza).

Pismo mówi o dwóch powodach, dla których małżonek ma prawo do rozwodu: wszeteczeństwo – Ew. Mateusza 19 (nie chcę teraz się rozwlekać na temat zakresu znaczeniowego tego słowa) oraz chęć odejścia niewierzącego małżonka (1 Koryntian 7). Jeśli ktoś rowodzi się bez biblijnego przyzwolenia - grzeszy i powinien zostać ekskomunikowany ze społeczności Ludu Bożego.

To tyle jeśli chodzi o bardzo ogólą odpowiedź. Każdą sprawę rozpatrujmey jednak indywidualnie.