Gdzie Jezus nauczył apostołów modlitwy przyjęcia Go jako Pana i Zbawiciela?

Witam!

Z zainteresowaniem przeczytałem artykuł "Sola Scriptura". Autor pisząc o modlitwie różańcowej powiedział, że Jezus nie nauczył apostołów modlitwy "Zdrowaś Maryjo..." Mam pytanie: gdzie Jezus nauczył apostołów modlitwy przyjęcia Go jako Pana i Zbawiciela, gdzie w ogóle jest o tym mowa w Piśmie Świetym? Pozdrawiam. Stanisław


Jezus nauczył uczniów modlitwy Ojcze Nasz, nie zaś o modlitwy "przyjęcie Go jako Pana i Zbawiciela".

Nie sądzę, że musi być coś złego w tego typu modlitwie o ile jej treść nie przeczy nauczaniu Pisma Św. Problem zaczyna się w momencie gdy traktujemy ją jako standardowy sposób naszego głoszenia ewangelii wzywając rozmówców do jej odmówienia. Apostołowie nigdy tego nie robili. Zbawienie przychodzi poprzez żywą wiarę w Jezusa, nie zaś poprzez odmówienie modlitwy o „przyjęcie Jezusa". Oczywiście taka modlitwa może stać się inauguracją wiary, ale w żaden sposób nie może być z nią utożsamiana. Pozdrawiam serdecznie