Jak Wasz Kościół postrzega Matkę Bożą i świętych?

Jak Wasz Kościół postrzega Matkę Bożą i świętych? Wiem, że luteranizm uznaje Maryję za "godną najwyższej czci" jednocześnie odrzucając modlitwę do świętych. Czy Ewangeliczny Kościół Reformowany oddaje w jakiś sposób cześć Matce Bożej i świętym? Marta


Witaj Marta,

Matkę Bożą i świętych postrzegamy jako przykłady wiary i oddania Bogu godne naśladowania dla wszystkich chrześcijan. Sama Maryja nigdy nie wskazywała na siebie, lecz na Chrystusa jako tego komu powinniśmy zawierzyć ("co Wam powie - czyńcie"). Chcemy ją w tym naśladować wskazując także na jej pokorę, gorliwość i cichość. Jest błogosławioną kobietą i obdarzoną wielką łaską. Żadna inna kobieta nie dostąpiła przecież łaski (wszak nie była to nagroda!) urodzenia i wychowania Mesjasza!

Z pewnością nie jest to jednak wystarczający powód by obdarzać ją cechami przynależnymi wyłącznie Bogu (np. O Pani nasza, Pocieszycielko nasza, Orędowniczko nasza, Pośredniczko nasza, współodkupicielka itp.). Święci wiec stanowią dla nas przykład wiary choć nie byli bezgrzeszni (nawet Maria potrzebowała laski i Zbawiciela gdyż sama z siebie nie była bez grzechu). Lista świętych Starego Testamentu z Listu do Hebrajczyków 11 nie jest listą osób do których mamy się modlić (Bóg tego zabrania), lecz listą osób, których wiarę mamy naśladować w ich wierze i oddaniu Bogu.

Żaden tekst Pisma Św. nie wspiera modlitwy do świętych i Maryji. Nie mamy nawet biblijnych podstaw pod przypuszczenie, że święci w niebie słyszą nas. Wręcz przeciwnie. Biblia wielokrotnie podkreśla, że jedynie Bóg jest wszechobecny i wszechmogący, zaś jedyna cześć i uwielbienie należy się wyłącznie Jemu. Pozdrawiam ciepło.