Co to jest wiara? Jak odzyskać wiarę? Jaki jest sens modlitwy?

Witam serdecznie!

Przeżywam kryzys wiary. Jedynie w wierze w istnienie Boga. Ale to też nie jest wiara, tylko pewność. Pytanie, co to jest wiara? Jak odzyskać wiarę?

Jaki jest sens modlitwy? Biblia podaje, że Jezus Chrystus się modlił. Nie rozumiem jak Bóg modlił się do siebie! Błagam pomóżcie. Bardzo serdecznie proszę o odpowiedzi w kilku ujęciach tematycznych. Pozdrawiam Zojan


Witaj Zojan,

Pismo Św. mówi, że wiara jest pewnością tego czego nie widzimy i że bez niej nie można się podobać Bogu (Hbr 11:1-6). Jest wyrazem

zaufania w Bożą prawdomówność i przejawia się w uczynkach zgodnych z Bożym upodobaniem.

Wiara rodzi się ze słuchania Słowa Bożego (Rzym 10:9-17). Jeśli chcesz być umocniony w wierze - czytaj (słuchaj) Pismo Św i uczęszczaj do Kościoła

gdzie jest ono wiernie nauczane, czytane, wyjaśniane.

Sens modlitwy. Generalnie modlitwa jest narzędziem w Bożych rękach służącym do realizacji Jego planów (tak jak głoszone Słowo Boże).

Jednocześnie jest ona potrzebna NAM ponieważ jest sposobem zwracania się do Boga - oddechem dla naszej duszy. Jako dzieci potrzebujemy żywej relacji z Ojcem w Niebie, dlatego mamy możliwość zwracać się do Niego w modlitwie.

Chrystus nie modlił się do siebie samego. Modlił się do Ojca w Niebie. Wierzymy w istnienie Jednego Boga w Trzech Osobach. Syn rozmawiał więc

z Ojcem, nie z samym sobą. Przed Nim wylewał swój strach, obawy, lęki, prosił o siły i umocnienie. To przykład do naśladowania dla nas.

Mam nadzieję, że te odpowiedzi w jakiś sposób będą dla Ciebie pomocne. Daj znać gdybym mógł jeszcze jakoś pomóc. Pozdrawiam. Z Bogiem.