Co z IV Przykazaniem o sabacie? Kto, kiedy, na jakiej podstawie i po co zamienił sobotę na niedzielę?

Na blogu pastora w pewnym miejscu przeczytałem o "majstrowaniu" przy Dekalogu. Chodziło tam o II Przykazanie. Zgoda - to jest ewidentny "przekręt" biblijny. Dopisałem się tam w komentarzach jako "anonimowy" i zapytałem: Co wobec tego z IV Przykazaniem o sabacie? Kto, kiedy, na jakiej podstawie i po co zamienił sobotę na niedzielę? - por. Mat.5:18. Nie jestem adwentystą DS, nie szukam sensacji, ni polemicznej zwady, szukam Prawdy! Leszek


Panie Leszku,

Dziękuję za email i Pańskie przywiązanie do Bożego Słowa. Jest to dla mnie bardzo zachęcające. Poniżej postaram się odpowiedzieć na Pańskie pytanie.

Przykazanie o Sabacie pozostaje bez zmian. Zmienił się dzień jego obchodzenia. Sobotę na Niedzielę zmienił Nowy Testament, a dokładniej mówiąc Jezus Chrystus poprzez swoje chwalebne Zmartwychwstanie. Sabat podobnie jak inne święta Starego Przymierza był cieniem rzeczy przyszłych. Zapowiadał i obrazował nową rzeczywistość i nowy dzień w Nowym Przymierzu.

Zresztą nie tylko Sabat na to wskazywał, ale także "ósmy dzień" tygodnia o którym wielokrotnie mówił ST.

W jaki sposób Niedziela jest "wypełnieniem" Sabatu? W dwojaki sposób:

1. Tak jak Sabat był pamiątką stworzenia świata (2 Mj 20), tak nowy Sabat (ndz) jest pamiątką Nowego Stworzenia.

2. Tak jak Sabat był pamiątką wyjścia Izraela z niewoli egipskiej (5 Mj 5), tak nowy Sabat (ndz) jest pamiątką wyjścia Nowego Izraela (kościoła) z niewoli grzechu.

NT kilka razy wymienia "pierwszy dzień po Sabacie" jako dzień zgromadzeń chrześcijan i łamania chleba (Wieczerzy Pańskiej). W dzień Sabatu apostołowie chodzili do synagogi zwiastować Chrystusa Żydom, zaś w Niedzielę spotykali się w zborach na nabożeństwie chrześcijańskim (np. Dz. Ap. 20:7, 1 Kor 16:1-2, Obj 1:10).

Ponadto świadectwo wczesnego kościoła wskazuje na to, że od samego początku Niedziela była Dniem Pańskim dla chrześcijan. Powodem było oczywiście dzieło Chrystusa w imieniu którego jego uczniowie się zgromadzali. To tak w skrócie. Mam nadzieję, że to będzie pomocne.