Jakie jest wasze podejście do spowiedzi?

Wydawało mi się, że Protestantyzm to zbiór religii, które odłączyły się od Katolicyzmu, że dzieli się na takie części, jak Luteranizm czy Kalwinizm. Jaki odłam reprezentujecie?

Drugie pytanie: jaki jest stosunek waszego kościoła do sakramentu spowiedzi, jesteście zwolennikami spowiedzi z pośrednikiem czy bezpośredniej? Krzychu


Dzień dobry,

Protestantyzm i katolicyzm wyrastają z tych samych korzeni i do XVI wieku łączy nas wspólna historia. Nasze drogi rozchodzą się od czasów reformacji. Kluczowymi kwestiami były wtedy i nadal są:

- w jaki sposób człowiek może zostać usprawiedliwiony przed Bogiem i zbawiony? (przez żywą wiarę jak mówią protestanci czy wiarę PLUS uczynki jak naucza KK)

- co dla chrześcijanina powinno być najwyższym autorytetem? Biblia, jak mówią protestanci czy Kościół (który dał nam Biblię i jest strażnikiem Tradycji), jak uczy Kościół Katolicki

- kto jest spadkobiercą nauki apostolskiej i św. Augustyna, a kto jest nowinikarzem dodającym do Pisma Św. ludzkie nauki?

Zatem, owszem Protestantyzm wyrasta na bazie Katolicyzmu jednak mówimy, że to Kościół Katolicki odszedł tak daleko od biblijnej wiary, że istniała potrzeba powrotu do Pisma - co uczynili reformatorzy. Początkowo chcieli oczyszczać ówczesny Kościół Katolicki. Okazało się jednak, że ów kościół nie pozwalał aby Biblia była jego nadrzędnym autorytetem.

Pyta Pan jaki nurt protestantyzmu reprezentujemy? Jesteśmy kościołem kalwińskim. Jednocześnie równie mocno odwołujemy się do spuścizny teologicznej Lutra, innych reformatorów, św. Augustyna i ojców kościoła.

Jeśli chodzi o spowiedź to nauczamy za Biblią, że warunkiem odpuszczenia grzechów jest nawrócenie człowieka czyli szczery żal za własne grzechy i zwrócenie się do Jezusa aby je odpuścił. Chrystus obiecał, że nie odrzuci precz nikogo, kto przyjdzie do Niego z ufną, żywą wiarą.

Oczywiście człowiek wierzący upada dlatego nauczamy, że:

- każdy grzech powinien zostać indywidualnie wyznany Bogu ORAZ ludziom przeciwko którym grzeszymy

- każdy może do mnie jako do pastora przyjść po poradę, na szczerą rozmowę na ten temat. Nie jest to jednak warunek konieczny.

- na każdym nabożeństwie na początku mamy wspólne wyznanie grzechów. Odbywa się to w ten sposób, że klęcząc każdy indywidualnie w ciszy wyznaje grzechy Bogu, następnie wszyscy wspólnie modlimy się słowami Psalmu 51. Potem ma miejsce absolucja, czyli powstajemy zaś pastor ogłasza odpuszczenie grzechów wszystkim, którzy w szczerości je wyznali.