Czym się różnicie od Kościoła Ewangielicko Reformowanego w Polsce?

Witam!

Pojawiło się już tutaj pytanie o kontakty Ewangelicznego Kościoła Reformowanego z Kościołem Ewangelicko-Reformowanym. Chciałbym się jednak zapytać, po co było tworzyć jeszcze jeden reformowany Kościół w Polsce zamiast przyłączyć się do już istniejącego. Nie chcę, żeby to brzmiało jako zarzut. Chciałbym tylko dowiedzieć się, czy o utworzeniu nowego związku wyznaniowego zadecydowały jakieś kwestie doktrynalne. Czy z Waszego punktu widzenia z Kościołem Ewangelicko-Reformowanym jest coś \"nie tak\", że nie możecie utworzyć z nim jednego związku wyznaniowego? Czyżby jednym z powodów było dopuszczenie kobiet do ordynacji w KE-R? Pozdrawiam! Tomek


Jaki jest Wasz stosunek do Kosciola Ewangielicko Reformowanego w Polsce? Dlaczego tworzycie oddzielna wspolnote koscielna ?

Z wyrazami szacunku, Adam


Dlaczego nie odnajdujecie się w ramach Kościoła Ewangelicko-Reformowanego.Proszę o precyzyjną odpowiedź,co wam w tym kościele przeszkadza,że nie jesteście w jej strukturach? Andrzej


1. Zacznę od końca i od odpowiedzi pytaniem na pytanie: czemu nie zapyta Pan dlaczego Kościół Ewangelicko-Reformowany nie znajduje się w naszych strukturach?

2. Co nam „przeszkadza" w KER? Nie sądzę, że to kwestia „przeszkadzania" ile odmiennych przekonań w pewnych względach. Różnimy się w podejściu do: hermeneutyki biblijnej, a co z tego wynika - w kwestiach takich jak: sposób zarządzania kościołem, liturgia, ordynacja kobiet, komunia dzieci (i jej częstotliwość), ewolucjonizm i kreacjonizm, czy choćby predestynacja i 5 punktów kalwinizmu. KERowi bliżej do teologii K. Bartha, nam do reformatorów kościoła. KER spośród reformowanych wyznań wiary oficjalnie przyjął jedynie Katechizm Heidelberski. My akceptujemy także Belgijskie Wyznanie Wiary, Kanony z Dort czy (może z drobnymi wyjątkami) Konfesję Westmisterską.

3. Jeśli chodzi o nasze podejście do KER to staramy się utrzymywać przyjazne stosunki – mając świadomość tego co nas łączy i co nas różni.