Wykształcanie się ras ludzkich

Wierzę, że Bóg stworzył ten świat, mam jednak wątpliwości co do potopu, a w szcególności czasu, w którym nastąpił. Czy okres jaki upłynął (wg Biblii)od potopu do chwili obecnej jest wystarczająco długi aby mogły wykształcić się tak odmienne z wyglądu rasy ludzkie? Marta


Najwidoczniej tak, skoro:

1. Potop jest historycznym faktem.

2. Wykształciły się odmienne z wyglądu rasy.

Nie wiemy czy i jak bardzo różnili się z wyglądu synowie Noego, którzy znaleźli się na Arce i od których bierze początek nowa ludzkość po potopie. Nawiasem mówiąc rasy ludzkie nie są aż „tak odmienne" względem siebie, jak np. rasy psów.

Różnorodność ras ludzkich jest wielkim problemem teorii ewolucji ponieważ z konieczności zakłada wyższość pewnych ras ponad innymi (niższymi w ewolucyjnym łańcuchu). To z kolei w konsekwentny sposób rodzi rasizm i nazizm. Mordowanie australijskich Aborygenów czy Żydów w czasie II Wojny Światowej to naturalne skutki założeń ewolucjonistów dotyczących hierarchii ludzkich ras. Hitler czy Stalin jedynie przyjęli to, co dużo wcześniej dostarczyła im ewolucja, która postrzega człowieka jako kolejne stadium ewolucyjnego pochodu. Ci, którzy są w tym pochodzie „wolniejsi" muszą zostać drogą naturalnej selekcji (a więc przez silniejsze osobniki) wyeliminowani.