Gdańsk, 9.11.2013

Paweł Bartosik – Boży plan a wybór człowieka

Paweł Bartosik – Czyja wola jest wolna?

Adam Welman – Wolna wola i przeznaczenie w historii kościoła