Ewangeliczny Kościół Reformowany w Gdańsku istnieje od kwietnia 2005 roku kiedy to Paweł Bartosik jako misjonarz Ewangelicznego Kościoła Reformowanego we Wrocławiu został oddelegowany do służby zakładania zboru w naszym mieście. Wchodzimy w skład istniejącej od 2004 roku Konfederacji Kościołów Reformowanych w Polsce.

Od początku naszego działania jesteśmy również związani parnerską współpracą z Communion of Reformed Evangelical Churches (CREC), międzynarodową wspólnotą, która zrzesza zbory odwołujące się do tradycji reformowanej na całym świecie, głównie w Stanach Zjednoczonych Ameryki Północnej, a także w Kanadzie, Europie i Azji. Więź ta służy wzajemnemu wspieraniu się kościołów w sprawach chrześcijańskiej edukacji, duchowej dyscypliny, zakładaniu nowych zborów oraz niesieniu zachęty.