ROK KOŚCIELNY

Pytanie 1. Dlaczego mamy różne pory roku?
Odp. Bóg stworzył pory roku dla użytku i przyjemności człowieka.

Pytanie 2. O czym przypominają nam jesień i zima?
Odp. Jesień i zima przypominają nam o grzechu i śmierci ponieważ są ciemne i zimne.

Pytanie 3. Czego uczą nas wiosna i lato?
Odp. Wiosna uczy nas, że Bóg przynosi na świat światło i życie przez Jezusa Chrystusa

Pytanie 4. Na co głównie wskazuje kalendarz kościelny?
Odp. Kalendarz kościelny wskazuje na życie naszego Pana Jezusa Chrystusa.

Pytanie 5. Dlaczego kościół ma swoje własne okresy?
Odp. Kościół posiada własne okresy aby nauczać świat, że prawdziwe życie można znaleźć w Jezusie Chrystusie i aby oprzeć się redukowaniu życia do polityki i ekonomii.

Pytanie 6. W jaki sposób święcimy okresy, które Bóg stworzył dla naszego pożytku?Odp. Zgodnie z 1 Tymoteusza 4:5 poszczególne okresy święcimy poprzez Słowo Boże i modlitwę.

Pytanie 7. W jaki sposób kościół święci poszczególne okresy poprzez Słowo Boże i modlitwę?
Odp. Kościół wybrał czytania ze Starego Testamentu i Nowego Testamentu na każdy okres i uporządkował życie modlitewne kościoła według życia Jezusa.

ADWENT I BOŻE NARODZENIE

Pytanie 8. Co oznacza słowo „adwent"?
Odp. Słowo „adwent" oznacza „przyjście" i związane jest z przyjściem Jezusa

Pytanie 9. Którą część życia Jezusa wspominamy w czasie Adwentu?
Odp. W okresie Adwentu wspominamy czas oczekiwania na narodziny Jezusa oraz na jego powtórne przyjście w Dniu Ostatecznym.

Pytanie 10. Ile jest niedziel w Adwencie?
Odp. W Adwencie są cztery niedziele.

Pytanie 11. Jakie są kolory Adwentu i co oznaczają?
Odp. Kolory Adwentu to purpura oraz królewski błękit. Przypominają nam one, że Jezus jest wywyższonym Królem.

Pytanie 12. O co się modlimy w czasie Adwentu?
Odp. Podczas Adwentu modlimy się aby Jezus, nasz Król wciąż przychodził do nas i służył nam zgodnie z tym co obiecał.

Pytanie 13. Czy w naszych adwentowych modlitwach sugerujemy, że Jezus jeszcze się nie narodził?
Odp. Nie. Podczas Adwentu modlimy się aby do nas przychodził wciąż na nowo, tak jak nam obiecał.

Pytanie 14. W jaki sposób Bóg wypełnił obietnice do Swojego Ludu w Hebrajskich Pismach?Odp. Bóg wypełnił Swoje obietnice przez zjednoczenie się z naszą ludzką naturą w Swoim Synu, który żył w wierności i doskonałej służbie, umarł śmiercią, na którą my zasługujemy i został wzbudzony do życia jako nowy człowiek. To wszystko uczynił dla naszego zbawienia.

Pytanie 15. W jaki sposób Jezus obiecał przyjść do nas dzisiaj?Odp. Na wiele różnych sposobów – będąc z nami podczas niedzielnego nabożeństwa, wspierając nas w codziennych utrapieniach i przy końcu świata tworząc nowe niebiosa i nową ziemię.

Opracował: Jeffrey J. Meyers – pastor Providence Reformed Presbyterian Church w Saint Louis

Tłumaczył: Paweł Bartosik