O nas


Witaj na stronie Ewangelicznego Kościoła Reformowanego w Gdańsku. Należymy do rodziny kościołów protestanckich ukształtowanych przez Reformację. Jesteśmy głęboko zaangażowani w służbę głoszenia Bożego Królestwa, którego moc przejawia się w całym życiu, włączając osobiste nawrócenie i pobożność, uświęcenie, rodzinę, kulturę, edukację, sztukę i każdą inną sferę ludzkiego życia.

Wierzymy, że jedynym pewnym źródłem trwałej przemiany życia człowieka oraz świata jest Ewangelia – Dobra Nowina o Bogu, który „tak umiłował świat, że Syna swego jednorodzonego dał, aby każdy, kto weń wierzy, nie zginął, ale miał żywot wieczny” (Jn 3.16). Dlatego głosimy dzieło Bożej łaski objawionej w szczególności w życiu i dziele Chrystusa na krzyżu oraz jego zastosowanie w życiu współczesnego człowieka oraz współczesnej kultury.

Jeśli szukasz żywej więzi z Bogiem; miejsca swojego duchowego wzrostu; pragniesz dojrzałości w Chrystusie, w poznaniu Jego Słowa; przyjaźni z tymi, którzy Go kochają; wsparcia w codziennych wyzwaniach – odwiedź nas w jednym z naszych kościołów lub skontaktuj się z nami.