Nasze niedzielne nabożeństwo w Ewangelicznym Kościele Reformowanym w Gdańsku jest odnową więzi przymierza z Bogiem, wspólnym, radosnym świętowaniem zmartwychwstania Pańskiego.

Bóg pierwszy powołuje nas do siebie, abyśmy w odpowiedzi na Jego wezwanie służyli Mu z wdzięcznością. Schemat naszych nabożeństw oparty jest na kolejności, w jakiej Boży lud przystępował do Boga zgodnie z Jego pouczeniem w Piśmie Świętym. Poucza on nas również, jak powinno wyglądać nasze życie z Bogiem.

W skrócie można go nazwać "5 P":

1. Powołanie (Wezwanie do uwielbienia Boga)
W pierwszej kolejności Bóg (przez pastora) wzywa nas, abyśmy do Niego przystąpili, gdyż On jest źródłem naszego zbawienia i życia.

2. Pojednanie (Wyznanie grzechów)
Następnie Bóg oferuje nam dar pojednania i przebaczenia grzechów. W tej części zgromadzenie wspólnie wyznaje grzechy (w ciszy, a następnie zazwyczaj słowami Psalmu 51.) oraz otrzymuje pociechę i zapewnienie o przebaczeniu (absolucja).

3. Poświęcenie (Uświęcenie wierzących Bożym Słowem)
W kolejnej części Bóg poświęca nas przez swoje Słowo. W kazaniu – zwiastowanym Słowie – Bóg oferuje zgromadzonym dar mądrości, a oni poddają się Jego prowadzeniu, przynosząc ofiary i modlitwy.

4. Posilenie (Bóg umacnia nas przy Stole Pańskim)
Następnie Bóg zaprasza nas do swojego Stołu na ucztę pokrzepienia – Wieczerzę Pańską. Spożywanie chleba i picie wina jest wspólnotą z Bogiem i Jego ludem, uczestnictwem w ciele i krwi naszego Pana Jezusa Chrystusa, które darzy życiem.

5. Posłanie (Bóg rozsyła nas do naszych powołań)
Na końcu Bóg posyła nas do różnych zadań nowego tygodnia ze słowami swej przychylności i błogosławieństwa.

Po nabożeństwie przeznaczony jest czas na poczęstunek (kawa, herbata, ciasto) oraz wspólne rozmowy.

Jeśli chciałbyś nas odwiedzić - serdecznie zapraszamy. Nabożeństwa odbywają się w każdą Niedzielę i święta o godz. 11.00 w Chrześcijańskiej Szkole Podstawowej przy ul. Jagiellońskiej 5A.