Pierwszą pozycją wydawniczą jest książka Douglasa Wilsona: 

"Przekonania - sen o rozsądku spotykającym niewiarę".

Książka to 13 rozdziałów - fikcyjnych dialogów Ewangelisty z przedstawicielami różnych nurtów myślowych, religii, stylów życia.

Autor jest pastorem kościoła Christ Church w Moscow, Idaho, USA, autorem wielu książek o teologii, apologetyce, rodzinie, kulturze. Brał udział w wielu debatach apologetycznych nt. istnienia Boga, autorytetu Pisma Świętego, chrześcijaństwa w kulturze.

Cena: 20 zł

Zamówienia: WydawnictwoTrinity.pl