Czyli dlaczego mamy dawać 10%, albo więcej na sprawy Bożego Królestwa?

1. Zasada dawania dziesięciny istniała przez nadaniem Prawa 1 Mj 14:20; 1 Mj 28:2

2. Jest to praktyka stosowana przez bogobojnych ludzi we wszystkich okresach (bez względu na kulturę w jakiej żyli czy wysokość ich dochodów). 1 Mj. 14:17-20; 28:16-22; 3 Mj. 27:30; Przyp. 3:9,10; Mal. 3:7-15; Mt. 23:2

3. Oddawanie dziesięciny uczy bojaźni Bożej. 5 Mj. 14:23

4. Wprowadza porządek i uczy mądrości w dziedzinie finansów i pomaga pokonać pokusę materializmu Mt. 6:19-21, 24-34; Łk. 12:16-21; 1 Tm. 6:6-10, 17-19; Kzn. 5:10.

5. Przypomina o tym, że Bóg jest właścicielem tego, co posiadamy 1 Krn. 29:11-18; Ps. 24:1,2; 59:10-12; Agg. 2:8.

6. Daje okazję do doświadczenia praktycznej Bożej troski i opieki w sposób, jaki w innej sytuacji nie byłby możliwy. 1 Krl. 17; Przyp. 3:9,10; Agg. 1:4-11; 2:15-19; Łk. 6:38; 5 Mj. 14:23; Przyp. 3:5,6; Mal. 3:8-10; 2 Kor. 8:5.

7. Przyczynia się do duchowego rozwoju i zaufania Bogu. 5 Mj. 14:23; Przyp. 3:5,6; Agg. 1:4-11; 2:15-19; 2 Kor. 8:5.

8. Jest gromadzeniem skarbów w niebie. 1 Tm. 6:18,19; Mt. 6:19-21; Hbr. 6:10; 3 Jn. 8; 1 Sm. 30:22.

9. Przyczynia się do stabilizacji i rozwoju działalności duszpasterskiej i ewangelizacyjnej zboru. Dz. 2:42-47; 4:32; 2 Kor. 9:12,13.

10. Pozwala na to, by pastorzy i misjonarze mogli całkowicie poświęcić się wykonywanej pracy. 1 Kor. 9:9-11,14; 1 Tm. 5:17-18; 3 Jn. 1:5-8; Flp. 4:15-19; Gal. 6:6; Łk. 8:3; 2 Krl. 4:8-10.

11. Umożliwia realizację przedsięwzięć budowlanych i remontowych istniejących zborów. 2 Krn. 24:4-14; 2 Mj. 35:36; 2 Krl. 12:2-16; 1 Krn. 29:2-10; Ezech. 1:4-6.

12. Dawanie dziesięciny nie jest odwołane w Nowym Testamencie Mat 23:23